Remont Muzeum Miejskiego

Od dnia 18.01.2014 roku Muzeum Miejskie z powodu remontu obiektów zawiesza działalność wystawienniczą oraz biblioteczną.

Dla interesantów Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00.

W związku z remontem muzeum zajęcia edukacyjne są realizowane tylko w formie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i historycznych oraz zajęć w placówkach edukacyjnych. Informacje pod numerem 0683873640.

Odrzańska Odyseja

Opublikowane: 17 listopad 2014.

W ramach projektu „Odrzańska Odyseja” prowadzonego przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Otwartego Muzeum Techniki z Wrocławia przeprowadziła w Nowej Soli, we współpracy z Muzeum Miejskim, zajęcia dotyczące tematyki odrzańskiej. Prelegentem był prof. Stanisław Januszewski, historyk techniki, wykładowca Politechniki Wrocławskiej. W cyklu dwóch spotkań, które odbyło się w CKZiU „Elektryk” 12.11.2014 roku wzięła udział zarówno młodzież z tej szkoły jak i z Gimnazjum nr 1. Ogółem z historią w pozalekcyjnym wydaniu zapoznało się ponad 120 uczniów pod opieką Przemysława Krężela i Sławomira Gargasiewicza. Wykład miał charakter opowieści o historii Nowej Soli i historii z codziennego życia na Odrze, o dawnych portach, śluzach, jazach, przystaniach i przemyśle powiązanym z żeglugą. Okraszone anegdotami wystąpienie miało w tle zaprezentowaną na rollupach wystawę „Pomniki odrzańskiej drogi wodnej”.

Więcej ...

„Barwy i symbole narodowe” na Lagunie. II Tydzień Patriotyzmu.

Opublikowane: 07 listopad 2014.

W związku ze zbliżającym się Świętem Odzyskania Niepodległości zorganizowano w naszym mieście II Tydzień Patriotyzmu. Kalendarz wydarzeń w ramach tego tygodnia jest pełen inicjatyw patriotycznych. Muzeum Miejskie w Nowej Soli włączyło się aktywnie w przeprowadzenie i organizację obchodów. Dnia 4 listopada 2014 roku pracownicy Muzeum Miejskiego – Jarosław Parahus, Ryszard Sobkowicz i Robert Dąbrowski przeprowadzili otwartą prelekcję na temat symboli i barw narodowych. Miejscem wystąpienia była nowosolski statek Laguna, a uczestnikami i współorganizatorami uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 pod opieką Piotra Graczyka i Gimnazjum nr 1 pod opieką Przemysława Krężela.

Więcej ...

XIII Gimnazjalny Konkurs Historyczny

Opublikowane: 24 październik 2014.

Dnia 22 października 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Nowej Soli, odbył się XIII Gimnazjalny Konkurs Historyczny pt.: „Dzieje miejscowości powiatu nowosolskiego", pod patronatem Prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza.

Więcej ...

III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy

Opublikowane: 24 październik 2014.

Dnia 21 października 2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Nowej Soli, odbył się III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy pt.: „Perły Przyrody Doliny Odry". Organizatorami konkursu byli: Muzeum Miejskie w Nowej Soli oraz Publiczne Gimnazjum nr 1. Patronat nad konkursem objął Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz.

Więcej ...