Noc Muzeów 18.05.2018

Opublikowane: 10 maj 2018.

noc muzeowProgram
17:00 Rozpoczęcie
17:15 Koncert Michała Zygmunta "Odrzańskie pejzaże dźwiękowe"
19:00 Wernisaż: "Historia płynie jak Odra"
19:45 Projekcja filmu z serii Muzeum Utracone
20:15 Wernisaż: "Powiat nowosolski na dawnej kartce pocztowej"
21:00 Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
17:00 - 21:00 Warsztaty i zabawy dla dzieci na dziedzińcu muzeum

Koncert Michała Zygmunta "Odrzańskie pejzaże dźwiękowe", godz. 17:15
Muzyk i kompozytor Michał Zygmunt od kilku lat zbiera odgłosy natury i wykorzystuje je w swoich artystycznych projektach. Jego inspiracją jest kulturotwórcza siła rzeki Odry, nad którą mieszka. To również temat przewodni koncertu o rzece. W czasie Nocy w Muzeum autor zaprezentuje odrzańskie nagrania terenowe wraz z opowieścią o inspiracjach i fascynacjach wynikających z dziedzictwa kulturowego regionu rzeki Odra, wykorzystując utwory ze swojego repertuaru, w których słychać bezpośrednie oczarowanie rzeką Odrą (utwory: LELE, GRUS GRUS). Koncert ma charakter multimedialny, muzykę na żywo artysta barwnie ilustruje naturalnymi dźwiękami ze swoich zbiorów łącząc po mistrzowsku z elektroniką i gitarami. Muzyk chętnie sampluje z archiwalnych nagrań i przy ich pomocy ożywia duchy z przeszłości. Ciekawą cechą twórczości Zygmunta jest eklektyczne połączenie najlepszych cech wielu gatunków muzyki, „wsiowych” i światowych, awangardy z tradycją.

historia plynieWernisaż wystawy „Historia płynie jak Odra", godz. 19:00
Na wystawie tej zwiedzający będą mogli się przekonać jak duży wpływ na dzieje Nowej Soli wywarła rzeka Odra. W szczególności na rozwój miasta oraz ich mieszkańców od czasów powstania niewielkiej osady oraz warzelni soli przez rozwój portu i żeglugi aż po czasy współczesne. Na wystawie zaprezentowanych zostanie wiele perspektyw pokazujących Odrę w ikonografii i sztuce, przyrodzie, gospodarce, sporcie, kulturze oraz turystce. Podczas oglądania wystawy będzie można zadać sobie pytanie jak wyglądało by nasze miasto bez wpływu rzeki, która jak pokazała historia, nie zawsze była łaskawa dla losów Nowej Soli.
Wystawa w pawilonie przyrodniczym będzie czynna do 30 sierpnia 2018 roku.
Kuratorzy wystawy: Jarosław Parahus, Anna Brymora

powiat na pocztowceWernisaż wystawy "Powiat nowosolski na dawnej kartce pocztowej. Śladem europejskiego dziedzictwa kulturowego", godz. 20:15
Wystawa czasowa przygotowywana przez Muzeum Miejskie w Nowej Soli z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego zaprezentuje kartki pocztowe z przełomu XIX i XX wieku z terenu obecnego powiatu nowosolskiego. Ekspozycja składać się będzie z oryginalnych kart oraz reprintów ze zbiorów muzealnych oraz kolekcji regionalnych miłośników historii: Zdzisława Szukiełowicza (Kożuchów), Katarzyny Adamek-Pujszo i Ryszarda Pujszo (Zielona Góra), Marcina Kuli (Siedlisko), Ryszarda i Zofii Szczygłów (Bytom Odrzański), Jacka Zawiślaka (Nowe Miasteczko) oraz Daniela Kurowskiego (Konotop).
Współczesny powiat nowosolski w województwie lubuskim jako jednostka administracji terytorialnej utworzony został w 1999 r. Jednak jego obecne terytorium, obejmujące 8 gmin, ostatecznie ukształtowano po reorganizacji w 2002 r. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy pojawiły się pierwsze kartki pocztowe obszar ten znajdował się w granicach niemieckiej prowincji dolnośląskiej i powiatów: kożuchowskiego (Freystadt), głogowskiego (Glogau) i zielonogórskiego (Grünberg). Kartki pocztowe z terenu powiatu w swojej tematyce ilustracyjnej nie odbiegają od pocztówek wyprodukowanych w tym czasie w innych częściach Europy. Wydawcy kartek skupiali się na ukazywaniu na nich zabudowy miejscowości, budynków administracji, świątyń, budowli rezydencjonalnych, lokali gastronomicznych. Wysokość nakładów i wzorów kartek zależała najczęściej od wielkości miejscowości. Stąd największa liczba zachowanych kartek ukazuje miasta: Nowa Sól, Kożuchów, Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko, Otyń oraz większe wsie np.: Siedlisko, Konotop, Lubięcin, Podbrzezie Dolne i Gołaszyn.
Ważnym aspektem wystawy będzie prezentacja krajobrazu kulturowego regionu na przełomie XIX i XX stulecia. Krajobraz ten w drugiej połowie XX wieku uległ znacznym przekształceniom. Zapisany na kartkach pocztowych obraz kulturowy ukazuje nieistniejące już obiekty architektoniczne, których „utrata” w znaczący sposób zubożyła obszar obecnego powiatu. Przypomnienie o ich istnieniu wydaje się zasadne w roku poświęconemu europejskiemu dziedzictwu kulturowemu. Prezentacji tej służyć będzie, przygotowywana specjalnie na wystawę przez nowosolską artystkę Grażynę Graszkę, przestrzenna mapa powiatu z makietami obiektów sakralnych i rezydencjonalnych.

Wystawa czynna do dnia 30 września 2018 roku.
Kurator wystawy: dr Tomasz Andrzejewski, Jarosław Parahus