Biblioteka

Regulamin Biblioteki Muzeum Miejskiego w Nowej Soli

  1. Księgozbiór Biblioteki dostępny jest dla wszystkich pracowników Muzeum.
  2. Osoby inne mogą korzystać z księgozbioru tylko na miejscu. W wyjątkowych sytuacjach mogą wypożyczyć książki po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrektora Muzeum.
  3. Wypożyczanie książek odbywa się w godzinach pracy Biblioteki.
  4. Osoba wypożyczająca książkę zobowiązana jest do podpisania rewersu, który zostaje w Bibliotece. Zwrot rewersu następuje po oddaniu książki.
  5. Zobowiązuje się czytelników do zwrotu książek w stanie nienaruszonym.
  6. W wypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest pokryć jej równowartość albo odkupić nowy egzemplarz.
  7. Z interesujących materiałów można wykonać odbitki kserograficzne. Bibliotekarz może odmówić zgody na powielenie tekstu ze względu np. na zły stan oryginału.
  8. Przy korzystaniu z Biblioteki Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do rejestru odwiedzin.
  9. Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów i pomaga w odszukaniu właściwej pozycji.