Przyroda doliny Odry

Jest To odnowiona wystawa przyrodnicza prezentująca głównie przyrodę nadodrzańską, regionalną. Zobaczymy na niej dawne zbiory z przedwojennego Muzeum. Skały, minerały i skamieniałości. Muszle popularnych gatunków ślimaków lądowych i wodnych. Setki owadów w gablotach. Zwierzęta nadodrzańskich łąk, lasów, wód i podwórek. Ręcznie malowane miedzioryty zwierząt z początku XIX wieku. Fotografię przyrodniczą. Wszystko skomponowane zarówno pod kątem artystycznym jak i dydaktycznym. Wszystko wśród kojących dźwięków ptaków. Wrażenia pierwszych zwiedzających są bardzo pozytywne. Dlatego serdecznie zapraszamy, szczególnie dzieci, do zapoznania się z nową wystawą!