Dzieje papieru i papiernictwa

Opublikowane: 06 listopad 2009.

"Dzieje papieru i papiernictwa" przygotowaną przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Podczas wernisażu przeprowadzony zostanie pokaz produkcji papieru czerpanego. Organizator wystawy dla zorganizowanych grup zwiedzających przygotował stanowisko do produkcji papieru. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy nauczycieli i uczniów szkół oraz skorzystania z warsztatów czerpania papieru. Wystawa będzie czynna do 31 grudnia 2009 r.

Realizację wystawy "Dzieje papieru i papiernictwa" dofinansowało Ministerstwo Kultury w ramach Programu Operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury" oraz firma International Paper Kwidzyn S.A.

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój mieści się z pochodzącym z 1605 r. młynie papierniczym - bezcennym zabytku techniki. Budynek jest jednym z najciekawszych pod względem architektonicznym obiektów przemysło­wych w Europie. Elementami charakterystycznymi dla papierni są dach kryty gontem, zakończony od za­chodu barokowym szczytem wolutowym oraz oryginalny pawilon wejściowy.

Tradycje czerpania papieru w Dusznikach sięgają XVI stulecia; pierwsza wzmianka o tutejszej papierni po­chodzi z 1562 r., a dotyczy sprzedaży udziałów w czerpalni przez AmbrożegoTeppera Mikołajowi Kretsch­merowi. Pierwsza papiernia uległa zniszczeniu podczas powodzi w 1601 r. Młyn odbudowano i czerpanie papieru wznowiono w 1605 r.

Dla zwiedzających Muzeum Papiernictwa otwarto w 1968 r., a po trzech latach wprowadzono pokazową produkcję papieru czerpanego. Czerpalnia prędko stała się atrakcją przyciągającą każdego roku dziesiątki tysięcy turystów.

Muzeum zgromadziło wiele cennych zabytków związanych z papiernictwem, drukarstwem oraz miejsco­wością Duszniki Zdrój. Są to m.in.:

- kolekcja zabytkowych sit papierniczych i papierów z filigranami,
- dawne maszyny wykorzystywane w papiernictwie i drukarstwie,
- jedna z najcenniejszych w Europie kolekcja przyrządów do badania właściwości papieru.

Muzealne wystawy prezentują historię papiernictwa, technologię przemysłu papierniczego w XIX-XX w. oraz dzieje drukarstwa. Można tu obejrzeć, jak w przeszłości wytwarzano papier. Powstające wg dawnej techniki arkusze nadają się do pisania i drukowania (powstają na nich wydawnictwa okolicznościowe, dy­plomy, zaproszenia, wizytówki a nawet książki bibliofilskie).

Każdy zwiedzający może wziąć udział w warsztatach czerpania papieru, a wyprodukowane przez siebie arkusze otrzymuje na pamiątkę pobytu w Muzeum.

Dzięki unikatowej architekturze budynku papierni, ciekawym ekspozycjom oraz pokazowej produkcji pa­pieru, dusznickie Muzeum zaliczane jest do największych atrakcji turystycznych, które zwiedzając Polskę warto zobaczyć.

Otwarcie wystawy oraz wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 2 w Nowej Soli