Wernisaż wystawy "Mniejszości narodowe w Lubuskim"

Opublikowane: 09 marzec 2011.

Wystawę przygotowało Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli. Wystawa "Mniejszości narodowe w lubuskim" jest jednym z zadań prowadzonego przez Starostwo Powiatowe projektu "Ocalić od zapomnienia", realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pomiędzy województwem lubuskim a Brandenburgią. Partnerami współfinansującymi są "Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr" i budżet państwa. Jako współpracujących partnerów wymienić należy: Związek Łużyckich Serbów "Domowina" i Szkołę Języka i Kultury Dolnołużyckiej z Cottbus oraz stowarzyszenia polskie - Lubuski Oddział Związku Ukraińców w Polsce i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej w Strzelcach Krajeńskich.

Wystawa przygotowana została przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli w oparciu o gromadzone przez wiele lat zabytki kultury materialnej ludności miejscowej oraz przesiedleńców z ziem, które po II wojnie światowej nie weszły w skład terytorium obecnego państwa polskiego. Zobaczyć można przede wszystkim oryginalne dokumenty i fotografie ilustrujące sferę obyczajowości, szkolnictwa i budownictwa (n.p. fotografie z uroczystości rodzinnych, religijnych, świadectwa szkolne, legitymacje działających wówczas stowarzyszeń patriotycznych i kulturalnych, akty własności ziemi, testament, czy fotografie warsztatów rzemieślniczych sprzed kilkudziesięciu lat). Można też zobaczyć dokument zezwalający na powrót z zesłania na Syberię do domu (Łuck). Ciekawostką jest też wystawiony przez NKWD dokument wymieniający przedmioty zarekwirowane po rewizji w domu skazanego na wywózkę. Bogato reprezentowane są ludowe stroje z różnych regionów (łużycki, bukowiński, tarnopolski, ukraiński, łemkowski), XIX-wieczne skrzynie służące do ich przechowywania (łużyckie i łemkowskie). Pokazano też dużą kolekcję tradycyjnych pisanek łużyckich i łemkowskich oraz kilka ikon, przywiezionych w mieniu przesiedleńczym.