Wystawa "Muzeum w Nowej Soli 1916-2016"

Opublikowane: 08 wrzesień 2016.

zaproszenie 100 lat 1a kopiaMuzeum Miejscie zaprasza 22.09.2016 o godzinie 17.00 na otwarcie wystawy pt. "Muzeum w Nowej Soli 1916-2016".

Wystawa prezentuje dzieje muzealnictwa w Nowej Soli. Pierwsze muzeum tzw. Heimatmuseum (Muzeum regionalne) powstało w 1916 r. Funkcjonowało do początku 1945 r. Jego pierwsza siedziba mieściła się w XVIII-wiecznym budynku przy obecnej ulicy Witosa. W 1934 r. siedzibę przeniesiono do budynku po przeciwnej stronie tej ulicy. Muzeum gromadziło zbiory regionalne oraz osobliwości przyrodnicze przekazywane przez mieszkańców ówczesnego Neusalz. Po zakończeniu II wojny światowej część zbiorów uległa rozproszeniu, te które ocalały posłużyły polskim społecznikom utworzyć polską instytucję muzealną. Jej tworzeniem już w 1946 r. zajął się Aleksander Fudalej. Oficjalne otwarcie polskiego muzeum miało miejsce 3 maja 1947 r. Początkowo siedzibą instytucji był budynek przedwojennego niemieckiego muzeum. Jesienią 1948 r. zbiory przeniesiono do wyremontowanej willi przy obecnej ulicy Muzealnej, w której muzeum nieprzerwanie funkcjonuje do dziś.

Na wystawie podjęto próbę ukazania 100 letniej działalności muzeów w Nowej Soli – zdjęcia ekspozycji i obiektów muzealnych, wydawnictwa muzealne, rzadko pokazywane osobliwe eksponaty.

Z okazji jubileuszu 100-lecia muzealnictwa przygotowano publikację autorstwa dra T. Andrzejewskiego pt. Muzeum w Nowej Soli 1916-2016, której promocja odbędzie się podczas wernisażu wystawy.