Muzeum Miejskie w Nowej Soli pragnie poinformować Państwa o organizacji XXI edycji konkursu plastycznego pt. Moje spotkanie z Muzeum.

            Zapraszamy nauczycieli i wychowawców grup przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie. Mogą w nim wziąć udział uczniowie i przedszkolaki, którzy odwiedzą nasze Muzeum i opiszą plastycznie swoje wrażenia.

            Opisane prace (imię, nazwisko, klasa i szkoła lub przedszkole, oraz formuła: „Oświadczam, że przenoszę autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej dla Muzeum Miejskiego w Nowej Soli”, podpis opiekuna prawnego) należy złożyć w Muzeum Miejskim w terminie do 02 czerwca 2023 r.

            Format prac: maksymalny format A3, technika dowolna (prosimy o stosowanie materiałów trwałych). Ze względu na specyfikę wystawy pokonkursowej nie przyjmujemy prac o charakterze przestrzennym. Wszystkie prace przesłane na konkurs stają się własnością Muzeum z zachowaniem autorskich praw osobistych.

            Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2023 r. Zwycięzcy
i wyróżnieni zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów i upominków. Organizatorzy poinformują laureatów o dokładnym terminie. Nagrodzone prace zostaną wystawione na specjalnie zorganizowanej wystawie w Muzeum.

            Zapraszamy do udziału!

Regulamin
Oświadczenie
Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu plastycznego
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - konkurs plastyczny


Moje spotkanie z Muzeum 2023