gazownia okladka 1Wydawnictwo prezentuje w zarysie dzieje ważnego z punktu rozwoju miasta przedsiębiorstwa jakim była gazownia miejska. Zakład rozpoczął swoją działalność w 1865 r. i był pierwszym w przedwojennym Neusalz, który świadczył kompleksowe usługi na rzecz mieszkańców. Po przejęciu miasta przez administrację polską w 1945 r. uruchomienie zakładu było jednym z priorytetów, gdyż większa część centrum miasta oświetlana była lampami gazowymi. Wraz z napływem polskich osadników nastąpiło także zwiększone zapotrzebowanie na gaz dla odbiorców domowych. Na przełomie lat 50. i 60 XX stulecia podjęto decyzję o rozbudowie gazowni, a właściwie budowie w pobliżu „starej” - nowej piecowni.

Zakład rozpoczął pracę w 1960 r. i przez dekadę dostarczał gaz odbiorcom w Nowej Soli. Koniec jego istnienia przyniosły odkrycia złóż gazu ziemnego, rozpoczęcie jego wydobycia i zastosowanie do celów przemysłowych. W tych okolicznościach funkcjonowanie gazowni było już nieuzasadnione w aspekcie ekonomicznym. Zakończenie produkcji gazu miejskiego w 1972 r. zakończyło pewien etap w historii przemysłowej miasta. Teren po zakładzie na przestrzeni ostatnich dekad uległ przekształceniu i dzisiaj o jego  istnieniu przypominają tylko budynki tzw. „starej gazowni” z początku XX wieku, które zachowały się w kwartale ulic 8 Maja i Wojska Polskiego.

Celem niniejszej publikacji jest utrwalenie w pamięci mieszkańców faktu funkcjonowania tego ważnego dla rozwoju miasta przedsiębiorstwa.

Format 21x21, okładka miękka, druk czarno-biały, 24 stron, nakład 200 egz., cena 12 zł

godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP