Militaria

Na wystawie zaprezentowano zbiory własne muzeum ukazujące ewolucję uzbrojenia i umundurowania od czasów średniowiecza do końca XX w.:

 • broń biała (szable, szpady, pałasze, bagnety z XVII - XX w.)
 • broń drzewcowa (halabardy, piki, berdysze, topory bojowe z XVII - XIX w.)
 • broń palna (karabiny skałkowe z XVIII w, karabiny i pistolety kapiszonowe z XIX w., karabiny odtylcowe z połowy XIX i początku XX w.)
 • broń artyleryjska (armata z końca XVIII w., moździerz z końca XIX w.)

Kolekcję broni uzupełniają elementy ekwipunku i umundurowania żołnierskiego z XVII - XX w.:

 • zbroje turniejowe z XVI w. (kopie XIX-wieczne)
 • hełm z XVII w.
 • ekwipunek armii niemieckiej z okresu I i II wojny światowej.
 • mundury Wojska Polskiego z lat 50. i 80. XX.

Ponadto:

 • dwa XVII-wieczne portrety książąt głogowskich - Jana Olbrachta i Władysława Jagiellończyka.
 • makiety schronów niemieckiej linii umocnień wzniesionych w latach 1928-1945 nad Odrą, tzw. „Oderstellung” (Pozycja Odrzańska)
 • dwie niemieckie wartownie jednoosobowe (stalowa i betonowa) z okresu II wojny światowej - ekspozycja plenerowa.
01MilitariaMilitariaMilitariaMilitaria


Wnętrza mieszczańskie

Wystawa pokazuje jak mieszkano dawniej, jakich czynności, dziś już nie wykonywanych, wymagało prowadzenie domu, czemu służyły przedmioty i naczynia dawniej pospolite, a dziś rzadko spotykane. Znajdują się tam także dawne meble, sprzęt oświetleniowy, zastawa stołowa, przybory kuchenne i stroje. Na wystawę składają się trzy pomieszczenia: salonik pani domu, jadalnia i gabinet pana domu.

Salonik pani domu

Salonik łączący na ogół funkcję bawialni i gabinetu do prac kobiecych urządzony był wytworniej, przytulniej i barwniej niż pozostałe pokoje.

Gabinet pana domu

Nazywany również kancelarią. Tu przyjmowano administratorów, oficjalistów i interesantów, tu pisywano korespondencję i przechowywano akta majątkowe.

Jadalnia

W początkach XIX wieku zaprzestano ostatecznie zwyczaju podawania państwu i gościom posiłku w tym pokoju, w którym się aktualnie znajdowali. Nieodzowna stała się więc jadalnia, nazywana też pokojem stołowym.

Wnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskieWnętrza mieszczańskie

Przyroda doliny Odry

Jest to odnowiona wystawa przyrodnicza prezentująca głównie przyrodę nadodrzańską, regionalną, a także dawne zbiory z przedwojennego Muzeum. Znajdują się tu skały, minerały i skamieniałości, muszle popularnych gatunków ślimaków lądowych i wodnych, setki owadów w gablotach, zwierzęta nadodrzańskich łąk, lasów, wód i podwórek, ręcznie malowane miedzioryty zwierząt z początku XIX wieku, karty zielnikowe i fotografie przyrodnicze. Wszystko skomponowane zarówno pod kątem artystycznym jak i dydaktycznym.Przyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny OdryPrzyroda doliny Odry

Nowa Sól-powstanie miasta

Wprowadzeniem do historii miasta Nowej Soli jest przechowywany w nowosolskim muzeum plan miasta Neusalz autorstwa Juliusa Springera, datowany na lata 1743-1753, pokazujący zabudowę osady, która istniała w momencie nadania jej praw miejskich (1743) i projekt rozwoju przestrzennego miasta. Na podstawie powyższego planu, XVIII –wiecznych rysunków widoków miasta autorstwa Friedricha Bernhardta Buttnera, nieustalonych autorów panoram Nowej Soli oraz zachowanych widoków XVIII-wiecznego osiedla gminy braci morawskich powstała w 2003 roku makieta miasta. Na wystawie przedstawiono również historię wielkich zakładów przemysłowych, które niemal do ostatnich lat XX wieku określały charakter miasta. Przedstawiono historię najpierw manufaktury, a później fabryki nici „Gruschwitz Textilwerke A.G." (Fabryka Nici Odra, której makieta jest jednym z elementów wystawy) oraz nowosolskich hut i odlewni: „Paulinenhutte" (odlewnia, później Fabryka Kotłów Fakot, reprezentowana przez niewielką, zabytkową dioramę z widokiem zakładu i nowosolski piecyk-kozę) oraz „Eisenhutten und Emaillierwerk" (Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet). W zbiorach muzealnych zachowało się wiele drobnych przedmiotów z szerokiego asortymentu produkcji tych zakładów, które zobaczyć można na ekspozycji. Obok przemysłu włókienniczego i metalurgicznego ważną gałęzią gospodarki miasta była stocznia i port rzeczny - dobrze udokumentowane materiałem ikonograficznym w postaci zachowanych archiwalnych fotografii, rysunków i widoków na kartkach pocztowych. Na ich podstawie powstała współczesna makieta portu i modele XVIII i XIX–wiecznego nowosolskiego taboru rzecznego – barek i parowców. Z przedwojennych zbiorów muzealnych pochodzi natomiast model protestanckiego. kościoła protestanckiego św. Trójcy (obecnie p.w. św. Antoniego) i oryginalny mechanizm zegara wieżowego z tegoż kościoła. Materiał ikonograficzny w postaci zabytkowych grafik, rysunków, fotografii, kartek pocztowych ilustruje ważne dla miasta obiekty i rozwój przestrzenny miasta.Nowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miastaNowa Sól - powstanie miasta
godziny otwarciacennik biletowregulamin zwiedzaniadojazdstrona archiwalna
COVID 19Deklaracja dostępnościRODOBIPFacebook

Muzeum Miejskie w Nowej Soli ul. Muzealna 20, Nowa Sól 67-100, tel. :+48 68 387 36 40 muzeum@muzeum-nowasol.pl

Adres skrytki: EPUAP logo

/MMNowaSol/SkrytkaESP