Nabór na stanowisko pracy - pracownik merytoryczny w Dziale Naukowo-Oświatowym

Stanowisko uzależnione od posiadanych kwalifikacji kandydata na pracownika

W pierwszą niedzielę wakacji, 25 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00, zapraszamy na „Muzealną 20!”. Wpisując się w wakacyjny nastrój, a także nawiązując do trwającej w Muzeum wystawy prac Grażyny Graszki, która jest znana w Nowej Soli jako twórczyni pięknych mozaik, spotkamy się w naszym muzealnym mozaikowym herbarium. Będziemy opowiadać o mocy ziół i kwiatów, a także tworzyć zielnikowe obrazki. To będą ostatnie niedzielne warsztaty dla dzieci z opiekunami w tym roku szkolnym.

Grażyna Graszka uwielbia spacerować. Codziennie przemierza miasto i przyległe mu tereny. Zapisuje pod powiekami detale architektoniczne, bryły budynków i szerokie kadry, które później stanowią motywy jej pracy malarskiej i tworzonych makiet.

 Zwiedzający odnajdą na wystawie dwie ścieżki. Jedna z nich to precyzyjnie wykonane makiety architektury Nowej Soli, często odtworzone z archiwalnych planów i fotografii, ponieważ współczesny obraz przedstawionych obiektów zmieniał się wraz z upływem czasu. Druga ścieżka to obrazy, w których detale – zabytkowe sztukaterie, rzeźby, płaskorzeźby z nowosolskich ulic, parków czy cmentarzy układają się w kompozycje powstałe w twórczej wyobraźni artystki.

Ta wystawa ma kilka warstw. Historyczną, ponieważ ukazuje obraz miasta związany z jego dziejami i mieszkańcami z przeszłości. Artystyczną, którą z przyjemnością odnajdzie widz niekoniecznie związany z Nową Solą. Jest też wystawą monograficzną, prezentującą przegląd twórczości Grażyny Graszki – osoby silnie związanej z życiem miasta, pełniącej różnorodne role społeczne i aktywnej w artystycznej edukacji nowosolan.