Wystawa ze zbiorów Muzeum Ziemi Wschowskiej jest prezentowana tak licznie w Muzeum Miejskim w Nowej Soli po raz pierwszy. Cała wschowska kolekcja liczy ponad 300 dzieł artysty. W Nowej Soli będzie zaprezentowanych ponad 100 prac Eugeniusza Geta Stankiewicza. W nowosolskim środowisku plastycznym ma wielu wielbicieli i przyjaciół. Wielu znało go osobiście, ze wspólnej pracy, ze studiów i ze wspólnych, regionalnych wystaw.

rzełom. Sierpień 1980. I „Solidarność”

Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Muzeum Miejskim zaprezentowana zostanie wystawa „Przełom. Sierpień 1980. I „Solidarność””. Została ona przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

"Z biegiem rzeki" - Dzieje Żydów nad Odrą

W dniach 18.09 - 10.12.2020 r. gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: "Z biegiem rzeki - Dzieje Żydów nad Odrą". Kuratorkami wystawy są Magdalena Gebala i Magdalena Abraham-Diefenbach. Teksty opracowali merytorycznie Ulrich Bauman, Uwe Neumarker i Herald Roth. Dwujęzyczna (polsko-niemiecka) wystawa poświęcona jest wybranym aspektom historii Żydów po oby stronach Odry.